Điện thoại hỗ trợ:
+84903196024

Linh kiện điện tử

Linh kiện điện tử

Sắp xếp bởi:


Lò nung smt T961
Lò nung smt T961

35.800.000đ

Led vòng 16mm
Led vòng 16mm

250.000đ

Led vòng 40mm
Led vòng 40mm

290.000đ

Lò nung smt T962A
Lò nung smt T962A

11.900.000đ

Drag feeder v2
Drag feeder v2

1.200.000đ

Động cơ servo HBS507
Động cơ servo HBS507

4.500.000đ 4.000.000đ

Gá động cơ N20
Gá động cơ N20

8.000đ

Camera xử lý ảnh 1080p (120 fps)
Camera xử lý ảnh 1080p (120 fps)

2.000.000đ

Bơm chân không (12-24v)
Bơm chân không (12-24v)

690.000đ

Camera xử lý ảnh 720p (30fps)
Camera xử lý ảnh 720p (30fps)

1.450.000đ

Smoothie
Smoothie

2.000.000đ

Tất cả có 18 kết quả.

© Được cung cấp bởi Jweb.vn

+84903196024