Điện thoại hỗ trợ:
+84903196024

Phần mềm mã nguồn mở máy cắm linh kiện smd

Ngày đăng: 12-09-2017 07:00:18

Open PnP phiên bản mới nhất

Link tham khảo trực tiếp:

http://openpnp.org/

LitePlacer phiên bản mới nhất

Link tham khảo trực tiếp:

https://www.liteplacer.com/

Chia sẻ:

Bình luận

© Được cung cấp bởi Jweb.vn

+84903196024